Informacje

Pismo Ministra Infrastruktury i Budownistwa z dnia 12 października 2017

(pobierz w formacie pdf)


Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Ceramiki Budowlanej

29 czerwca 2017 roku w Nałęczowie odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Ceramiki Budowlanej. Po wieloletniej pracy na rzecz ceramiki budowlanej w Polsce Prezes Pan Michał Staszewski zrezygnował ze swej funkcji, udając się na zasłużony odpoczynek. Członkowie Związku w dowód zasług Pana Prezesa przyznali mu tytuł Honorowego Prezesa Związku Pracodawców Ceramiki Budowlanej.
Walne zgromadzenie wybrało także nowy zarząd związku w osobach : Mirosława Jaroszewicza, Czesława Penconka, Jolanty Kapuścińskiej.

Serdecznie gratulujemy !!!