O nas

Związek jest organizacją samorządową i niezależną w swojej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

Związek może przystąpić do federacji i konfederacji związku pracodawców.

Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej to organizacja skupiająca producentów ceramiki budowlanej w Polsce.

Związek jest wydawcą ogólnopolskiego wydawnictwa branżowego „Ceramika Budowlana”.

Związek aktywnie działa w zakresie promocji produktów ceramiki budowlanej w Polsce.

Związek to unikalna platforma wymiany doświadczeń pomiędzy producentami.

Związek opiniuje akty prawne dotyczące działalności producentów ceramiki.

Związek współpracuje z instytutami naukowymi oraz uczelniami.

Związek prowadzi prace normalizacyjno – budowlane.

Związek przekazuje swoim członkom informacje o istotnych zmianach w normach oraz organizuje konsultacje w tym zakresie i szkolenie dla członków.

Związek prowadzi  bieżącą konsultację na temat właściwości i stosowania wyrobów dla zainteresowanych budownictwem z ceramiki oraz dla zakładów na temat stosowania norm, metod badań i stosowanie wymagań technicznych w tym zakresie.

Ważna pozycją w działalności statutowej Związku stanowią działania integracyjne pracodawców branży. Organizowane są spotkania, konferencje i wyjazdy szkoleniowe pozwalające w pełni realizować ten cel.

Szeregi Związku są otwarte dla wszystkich Producentów ceramiki budowlanej oraz jednostek współpracujących z branżą.