Tiles & Bricks Europe

Jako Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej jesteśmy członkiem międzynarodowej organizacji – stowarzyszenia Tiles & Bricks Europe (TBE) reprezentującej krajowe stowarzyszenia producentów ceramiki budowlanej z 22 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Rosji i Szwajcarii. Stowarzyszenie promuje ceramikę budowlaną i dba o interesy branży ceramiki budowlanej w Europie. Dla swoich członków TBE jest również międzynarodowym forum wymiany doświadczeń między producentami ceramiki w różnych krajach.   Przedmiotem zainteresowani TBE jest wszystko co wpływa na działalność producentów ceramiki budowlanej, w zakresie : uwarunkowań prawnych, klimatycznych, efektywności ekonomicznej, zasobów surowcowych, oraz rozwoju technicznego i technologicznego. Prezesem TILES & BRICKS EUROPE jest Pan Mirosław Jaroszewicz – Prezes Związku Pracodawców Ceramiki Budowlanej.

W drugiej połowie czerwca 2018 roku Polska będzie gospodarzem międzynarodowego kongresu TILES & BRICKS EUROPE 2018