Wszystko o ceramice budowlanej

Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej grupuje członków zajmujących się produkcją wyrobów ceramiki budowlanej. Podstawę tego procesu stanowią zawsze różne rodzaje glin i iłów, które miesza się w odpowiednich proporcjach z dodatkami technologicznymi, jakimi są piaski lub inne należycie rozdrobnione minerały.

Szczegółowe informacje o asortymencie produkowanych wyrobach ceramiki budowlanej można się zapoznać po wejściu na poszczególne strony www naszych producentów.


Domy z ceramiki – tradycja i nowoczesność

Ceramiczne wyroby budowlane zajmują szczególne miejsce wśród materiałów budowlanych dzięki połączeniu wielu korzystnych w łaściwości użytkowych. Te korzystne właściwości zostały zauważone i docenione już wieki temu. I chociaż dzisiaj produkowana wyroby w niczym nie przypominają tych sprzed lat,  pozostała najcenniejsza wspólna wartość – materiał ceramiczny.

Obecnie ceramiczne wyroby budowlane produkowane są w dużych, zmechanizowanych  i znacznym stopniu zautomatyzowanych zakładach, w których proces technologiczny jest ustalony i ściśle przestrzegany. Gwarantuje to zgodność każdej partii wyrobów z deklarowanymi właściwościami. Przed przekazaniem do sprzedaży, wyroby poddawane są rygorystycznej ocenie według europejskich procedur w wyniku czego, są znakowane znakiem CE. Kupujący ceramiczne wyroby budowlane może mieć przekonanie, ze jest to dobry ekologiczny materiał do budowy domu.


Dlaczego warto budować z ceramiki

Do budowy domów stosuje się obecnie wiele materiałów, niektóre są lekkie, mają dobrą izolacyjność, inne ładnie wyglądają, maja gładkie powierzchnie jeszcze inne wabią ceną i promocjami. Ale z materiałami budowlanymi jest podobnie jak i z innymi artykułami, które kupione w promocyjnych warunkach wkrótce trzeba wyrzucić, tyle tylko, ż e materiału budowlanego, wbudowanego nie można wyrzucić. Raz zastosowany do budowy domu istnieje, i jest powodem zadowolenia lub daje się we znaki do końca istnienia domu.

Problem w tym, ze zalety i wady materiałów, jakie zastosowano do budowy dostrzega się zwykle po dłuższym czasie użytkowania w różnych warunkach powodowanych przez zmiany klimatyczne, otoczenie i samych użytkowników domów. W domach z ceramiki, przy prawidłowo dobranych wyrobach, trudno dopatrzeć się jakichkolwiek wad użytkowych, natomiast wymieniać można wiele zalet, i to jest najkrótsza odpowiedź dlaczego warto budować z ceramiki.


Najwyższy komfort w domu z ceramiki

Glina to jeden z najstarszych materiałów budowalnych. Wytwarzane z niej obecnie pustaki, cegły czy dachówki łączą w sobie to, co niesie za sobą tradycja jej zastosowania, czyli naturalne składniki, bezpieczeństwo dla zdrowia i sprawdzona, poparta licznymi, ceramicznymi zabytkami trwałość. Jednocześnie, nowoczesne metody produkcji pozwoliły wydobyć z tego materiału, pożądane w dzisiejszym świecie właściwości, takie jak doskonała izolacyjność termiczna i akustyczna, wysoka odporność na gromadzenie się wilgoci oraz działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wszystko to sprawia, że Polacy wysoko cenią komfort mieszkania w domu ceramicznym – jest to jeden z najczęściej stosowanych materiałów w budownictwie jednorodzinnym.

Czytaj dalej >>


Wyroby budowlane ceramiczne spełniają wymagania środowiskowe

Niejednokrotnie spotykamy się z określeniem „wyrób ekologiczny”, ale co to oznacza? Jakie kryteria spełnia? Nabywca na ogół nie jest zbyt dociekliwy i zapewne przyjmuje, że skoro jest ekologiczny to przynajmniej nie będzie szkodził zdrowiu. W przypadku ceramicznych wyrobów budowlanych powszechnie uważa się, ze są to materiały ekologiczne i oczywiście zgadzamy się z tym stwierdzeniem. Przemawiają za tym nie tylko bieżące oceny techniczne, ale również wiekowe doświadczenia. Spróbujemy tą tezę jednak udowodnić biorąc za podstawę przepisy , normy i kryteria, jakie ustalono w wyniku wiedzy z zakresu ekologii. Komisja Europejska wiele uwagi poświęciła problemom zrównoważonego budownictwa.

Czytaj dalej >>


Właściwości cieplno-wilgotnościowe ścian z pustaków ceramicznych i innych wyrobów murowych

W ostatnim czasie przeprowadzone zostały badania cieplno-wilgotnościowe ścian z różnych elementów murowych — pustaków ceramicznych, bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego oraz bloczków silikatowych, które miały na celu określenie :
– właściwości wilgotnościowych wyrobów,
– prędkości wysychania wyrobów,
– prędkości wysychania murów z analizowanych wyrobów,
– wpływu zawartości wilgoci na właściwości cieplne ścian,
– zakresu występowania
— niewystępowania kondensacji wewnątrz ścian.
Przeprowadzone badania dotyczą niezmiernie ważnej dziedziny projektowania budynków o małym zużyciu energii na ogrzewanie pomieszczeń. Z badań tych wynika wiele praktycznych wniosków dotyczących wyboru materiałów do projektowania i budowy ścian; przedstawiamy tu najważniejsze.
Badaniami i analizą objęto ściany z trzech najczęściej stosowanych wyrobów murowych —ceramicznych, z betonu komórkowego i silikatowych. W programie badań przyjęto, że będą to wyroby o takiej samej lub zbliżonej grubości, a tym samym również takiej grubości warstwy konstrukcyjnej ściany. Badano ściany nieocieplone, odpowiadające grubości warstwy konstrukcyjnej oraz ocieplone (warstwowe) spełniające wymagania aktualnych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (WT2014). W ścianach ocieplonych przyjęto takie same materiały izolujące cieplnie — styropian i wełnę mineralną, o takiej samej grubości warstwy oraz takie same zaprawy i tynki — mineralne i akrylowe.

Czytaj dalej >>


Ściany ciepłe i pozbawione wilgoci – który materiał najlepszy?

Wilgoć w murach znacznie obniża izolacyjność cieplną przegrody i sprzyja rozwojowi grzybów oraz pleśni. Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej postanowił zbadać najpopularniejsze, dostępne na rynku materiały na ściany pod kątem zawartości wody, nasiąkliwości i procesu wysychania. W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej zdecydowanie najlepiej wypadła ceramika budowlana, która jak wykazało badanie, jest sucha i odporna na tworzenie się grzybów oraz pleśni. Ten wynik potwierdza również analiza Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa oraz Narodowej Agencji Poszanowania Energii.

Czytaj dalej >>


Zawilgocenie materiałów ściennych a bezpieczeństwo wznoszonych konstrukcji

Po raz kolejny naukowcy Instytutu Techniki Budowlanej przeprowadzili szereg doświadczeń, którym poddali próbki najpopularniejszych materiałów budowlanych – ceramiki poryzowanej, silikatów i betonu komórkowego[1]. Przedmiotem badań była zawartość wilgoci, oraz jej wpływ na podstawowy parametr konstrukcyjny elementów murowych – wytrzymałości na ściskanie. Wyniki wykazały spore różnice między zachowaniem poszczególnych grup materiałów budowlanych.

Czytaj dalej >>


Ocena zmian wytrzymałości na ściskanie trzech grup elementów murowych w zależności od stopnia ich zawilgocenia

Badania wpływu zawilgocenia elementów murowych na ich średnią wytrzymałość na ściskanie, przeprowadzone w Laboratorium ITB, stanowiły kontynuację analiz porównawczych trzech grup materiałowych, wcześniejsze  prace badawcze dotyczyły zmian właściwości cieplno-wilgotnościowych murów wykonanych z pustaków ceramicznych, bloczków silikatowych i z betonu komórkowego.

Czytaj dalej >>


Krajowe  zasady wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek

W ostatnim czasie ukazały się dwa ważne dla producentów i wykonawców budowlanych akty prawne:

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016r. poz. 1570 r.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 r. poz. 1996).

Te dwa dokumenty tworzą krajowy system wprowadzania wyrobów do obrotu w Polsce. Krajowy system dotyczy wyrobów budowlanych, które nie są objęte systemem europejskim.

Czytaj dalej >>