Zarząd

Prezes Zarządu – Mirosław Jaroszewicz
Wiceprezes Zarządu – Czesław Penconek
Członek Zarządu / Dyrektor Biura – Jolanta Kapuścińska