Jury Konkursu Architektury Ceglanej

  1. Wszystkie prace konkursowe, co do których nie zostaną ujawnione do dnia zakończenia KONKURSU żadne nieprawidłowości dotyczące samych prac (co do których wymogi są określone w § 3 ust. 1 – 4) albo osób je zgłaszających (co do których wymagania są określone w § 4 ust.1- 2) oraz w § 5 ust.1,4-5 i 8), zostaną dopuszczone do oceny przez Jury KONKURSU.
  2. Jury KONKURSU składa się z osób wybranych przez ORGANIZATORA & SARP w składzie : Dorota Szlachcic, Mariusz Ścisło, Tomasz Konior, Grzegorz Stiasny, Marek Furmańczyk.
  3. Jury KONKURSU dokona wyboru Przewodniczącego spośród swego grona podczas pierwszego posiedzenia.
  4. Jurorzy otrzymają do wglądu prace konkursowe zakwalifikowane do KONKURSU podczas specjalnego posiedzenia jury, które odbędzie się w siedzibie SARP w terminie od 16 do 30.04.2018 roku.
  5. Jury KONKURSU podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagród i  wyróżnień
    po obejrzeniu oryginałów  prac konkursowych, do dnia 30 kwietnia 2018 roku.
  6. Ocena prac konkursowych będzie oparta w szczególności o walory plastyczne przedstawionych rozwiązań, ich funkcjonalność oraz  kreatywność projektantów, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności wykorzystania wyrobów klinkierowych co najmniej jednej z firm: ROBEN, WIENERBERGER, LHL, LODE, KING KLINKER, ZCB GOŁOWCZYŃSKI. Tekstury i informacje dotyczące produktów dostępne są  na stronach internetowych producentów.

Jury po przeanalizowaniu wszystkich zakwalifikowanych prac konkursowych: 

a) wybierze z każdej kategorii konkursowej do 10 prac nominowanych do nagrody, które zostaną włączone do Wystawy pokonkursowej; 
b) w każdej kategorii konkursowej, spośród prac nominowanych w danej kategorii wybierze 3 prace i przyzna ich autorom nagrody (I, II, III miejsce);
c) spośród nominowanych prac jury przyzna również wyróżnienia dla każdej z kategorii.